1400/05/17 16:38:39

تبریک منصور بیک وردی به مناسبت روز خبر نگار 

رییس هیات فوتبال استان البرز در پیامی روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت.

به گزارش از سوی هیات فوتبال منصور بیک وردی رییس هیات استان البرز در پیامی نوشت: روز خبرنگار را برتمامی خبرنگاران  ایران تبریک میگویم  ،آنان که با اتکا به ذوق و استعداد شخصی قلم میزنند،ای که قلم زدنت،قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان ها است ،و به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه های که در خدمت بیان حق برآید .

روز خبرنگار برتمامی طلایه داران آگاهی مبارک باد.