ردیف

نام مدرسه

نام موسس

شماره تماس

منطقه

1

پور البرز

فرهاد داداشی

09125687193

محمدشهر

2

پرسپولیس کرج

علی محرابی

09121676968

عظیمیه

3

استقلال البرز

مقداد خدابنده

09108823555

عظیمیه

4

شهدای دانش آموز

سید محمدرضا موسوی

09395416162

عظیمیه

5

کانون کرج

مرتضی زنجانی

09123682762

باغستان

6

ماه سما

جواد پوستین دوز

09354530051

استاندارد

7

سنگربانان پدیده البرز

بهزااد عبادی قهرمانی

09125666433

عظیمیه

8

حسین قربانی

حسین قربانی

09123058942

گوهردشت

9

سپهر البرز

سید محمد حسینی

09122643375

مهرشهر

10

یاران هدف البرز

حمیدرضا غنی زاده

09126071295

میانجاده

11

بهمن کرج

عادل فرخنده کیش

09353696328

عظیمیه

12

پارس فاتح البرز

حسین معظمی گودرزی

09357596622

باغستان

13

میثاق البرز

محمدصادق صالح نیا

09126603498

باغستان

14

جاویدان البرز

سید محمدرضا ایزی

09193639245

میانجاده

15

آرمان فردای البرز

محمد خوشبخت

09361838484

حصارک

16

ستارگان سرخ ماندگار

کاظم کار آمد

09124183314

سه راه گوهردشت

17

پیام کمالشهر

داریوش عبدی

09357865238

کمالشهر

18

آبی پوشان البرز

مهدی دهقان

09125695486

کمالشهر

19

مهرگامان طوسی

خانم بهشتیان

09126624367

',گوهردشت

20

صالح و صانع

حمید هاشمی پور

09360606523

کیان پور

21

رایا شهرام

مصطفی معدلت

09121674612

گوهردشت

22

مهر ورزان پیروز البرز

بحرعلی آیینی

09358192890

محمدشهر

23

پسران پارسی البرز

مجید پورعلی

09126659645

عظیمیه

24

آبی پوشان فولاد نورد

رضا حسن خانی

09122960180

انصار

25

پاسارگاد جوان البرز

امیرحسین تیموری

09122683770

عظیمیه

26

سپندار آریا گستر

حمید عبدالوند

09128609600

گوهردشت

27

امیران جوان

امیر سلیمی

09125687860

مهرشهر

28

شوق سلامت

اکبر نورالهی

09354526140

گوهردشت

29

ستارگان همای البرز

رامین جعفری

09382568217

سهرابیه

30

فجر آریا ایزج

محمد طهماسبی

09129337401

بنیاد

31

امین البرز

جعفر غدیری

09355646644

فردیس

32

مهر البرز

عباس دیوسارناز

09121695040

مطهری

33

شاهین مهر حصارک

وحید تبر رده

09356702733

حصارک

34

پیام آزادی

یداله روستایی

09357239595

فردیس

35

فرهنگ البرز

ناصر خرقانی

09121612296

گوهردشت

36

میلاد جوان

میلاد غفا زاده

09120585197

کارخانه قند

37

پیک البرز

عباس خدایار

09121615836

ورزشگاه شریعتی

38

مبل کریمی

محمد کریمی

09122630975

باغستان

39

فراز کیا نیک البرز

نیکفر

09122612523

ماهدشت

40

مهرگستران فجر رادین

زارع

09126609016

ماهدشت

41

میعاد اروند

صفایی

09197688053

کلاک

42

آیندگان داماش

خیامی

09121251925

برزنت

43

فجر میثاق

ولی میرگل

09124633769

قلمستان

44

فتح المبین

سید مهدی حسینی

09364364119

حصارک

45

استعدادهاي درخشان

علیرضا رضایی

09126725212

گوهردشت

46

تاج برنا

رضا امیر فیروز

09360394188

مهرشهر

47

شیران مهر پارس

یوسف مرادی

09108500113

دهقانویلا

48

ستارگان فوتبال ایران

طاهر زاده

09121268816

حسن آباد

49

ایرانیان البرز

مرتضی راش

09122680247

فردیس

50

کوثر مهر آریا

نصیری

09193598516

مهرشهر

51

اکسیر البرز

مستوفی

09105932542

گوهردشت

52

پدیده البرز هشتگرد

کلهر

09192713390

هشتگرد

53

برگزیدگان رادین البرز

شیری

09197274577

عظیمیه

54

پیام ماهدشت

مرتضی اصلانی

09191642567

ماهدشت

 55

علیرضا حصارک

صادق کمالی

09194906616

حصارک

56

امیدان برتر

حسین عزیزی

09120562748

کمالشهر

57

رايان مهر كامياب

معظمي  

09354660206

مهرشهر

 58

فجر پارس مهر

چایچی

09365644078

حصارک

58

آینده سازان اشتهارد

رحیمی

09125641664

اشتهارد

59

میلاد ایرانیان

مصطفوی

09196085643

مهرشهر   

60

ستارگان ماهان رزکان

داوود شاهوردی

09013224472

رزکان فردیس