1399/10/24 13:56:36

پس از انجام بازی گل ریحان البرز و خیبر خرم آباد ، رضا سخندان کمک داور بین المللی فوتبال ایران به همراه میلاد واحدی مسئول کمیته امنیت هیات فوتبال ، میثم پور کریمان و عنایت قوچکانلو داوران برجسته فوتبال استان و حسام ملامحمدی داور چهارم دیدار تیم های گل ریحان و خیبر خرم آباد ، در منزل ابراهیم میرزابیگی حضور یافتند و از این پیشکسوت داوری عیادت کرده و برای وی آرزوی سلامتی کردند

پس از انجام بازی گل ریحان البرز و خیبر خرم آباد ، رضا سخندان کمک داور بین المللی فوتبال ایران به همراه میلاد واحدی مسئول کمیته امنیت هیات فوتبال ، میثم پور کریمان و عنایت قوچکانلو داوران برجسته فوتبال استان و حسام ملامحمدی داور چهارم دیدار تیم های گل ریحان و خیبر خرم آباد ، در منزل ابراهیم میرزابیگی حضور یافتند و از این پیشکسوت داوری عیادت کرده و برای وی آرزوی سلامتی کردند