1398/11/02 10:44:13

هفته پانزدهم ليگ دسته دو فوتبال كشور

هفته پانزدهم ليگ دسته دو فوتبال كشور
شهداي رزكان البرز - سردار بوكان
 چهار شنبه دو بهمن ١٣٩٨
 ساعت ١٤:٠٠
ورزشگاه انقلاب اسلامي كرج
 تماشاي اين ديدار براي علاقه مندان به فوتبال و تيم شهداي رزكان رايگان مي باشد