1398/05/16 18:38:22

هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور

هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور
 ستارگان ورامین
 مقاومت البرز
 پنجشنبه ۱۷ مردادماه ساعت ۱۷:۳۰
 سالن شهید گل عباسی ورامین