1397/06/24 19:18:39

هفته دوم ليگ دسته اول فوتسال كشور

هفته دوم ليگ دسته اول فوتسال كشور
اولين پيروزي فصل پاس ناجا در شاهين شهر رقم خورد
هايپر شهر   ٠- پاس ناجا ٢
گل ها: فرزين مهري- رضا آبگون