1397/09/24 10:45:08

 هفته دوازدهم ليگ دسته اول فوتسال كشور

 هفته دوازدهم ليگ دسته اول فوتسال كشور

پیروزی شیرین وخارج از خانه پاس البرز در هفته دوازدهم لیگ یک فوتسال کشور

الماس شهرقم  ٢ - پاس البرز

تیم پاس ناجا در پایان هفته دوازدهم با با 15 امتیاز در رده پنجم جدول قرار گرفت