1397/08/12 19:12:59

نتایج مسابقات فوتسال استان البرز در تاریخ 11 آبان

 

 

 

نتایج مسابقات فوتسال استان البرز در تاریخ 11 آبان

 

#نونهالان

 

فاتح صدر   0 - فاتح البرز 5

 

مبل کریمی 5 - مهرگامان 6

 

ویستامهر 3 - ملی پوشان   1

 

پاس محمدشهر 4 - پارسیان 0

 

مقاومت اشتهارد 1 - مقاومت البرز 1

 

آدران مبین 6 - ستارگان طلایی 1

 

#نوجوانان

 

پاس محمدشهر 3 - مهرگامان 0

 

شهباز هشتگرد 2 - ویستا مهر 1

 

فاتح البرز 2 - مقاومت البرز 2

 

مقاومت اشتهارد 5 - پدیده محمد شهر 2

 

ستارگان طلایی 1 - آدران مبین 0