1398/09/16 18:17:42

نتایج مسابقات #فوتسال رده های مختلف استان البرز

نتایج مسابقات فوتسال رده های مختلف استان البرز
نونهالان برتر استان؛هفته پایانی
مبل کریمی3-مقاومت اشتهارد2
پاس محمدشهر1-آدران مبین0
پدیده محمدشهر2-مهرگامان1
فاتح البرز3-مقاومت البرز0

نوجوانان برتر استان؛هفته پایانی
مقاومت البرز0-فاتح البرز0
چکاد5-مهرگامان1
پدیده محمدشهر1-پاس محمدشهر0
مقاومت اشتهارد5-ویستامهر2
 
لیگ برتر جوانان استان؛

فاتح صدر البرز4-چکاد0
پدیده محمدشهر0-فاتح البرز0
ویستامهر3-انصار1
پاس محمدشهر-ستارگان طلایی گرمدره (عدم حضور تیم گرمدره)