1398/09/10 18:28:05

نتایج ، جدول رده بندی و برنامه مسابقات فوتسال رده های مختلف فوتسال استان البرز

نتایج ، جدول رده بندی و برنامه مسابقات فوتسال رده های مختلف فوتسال استان البرز
نونهالان برتر استان:
مبل کریمی2-آدران مبین4
فاتح البرز3-مقاومت اشتهارد0
پاس محمدشهر1-پدیده محمدشهر0
مقاومت البرز5-مهرگامان0

نوجوانان برتر استان:
مقاومت البرز2-مهرگامان0
ویستامهر1-چکاد1
پاس محمدشهر0-مقاومت اشتهارد2
فاتح البرز2-پدیده محمدشهر3

جوانان برتر استان:
پاس محمدشهر6-فاتح صدر البرز3
ویستامهر0-چکاد1
فاتح البرز13-انصار4
ستارگان طلائی گرمدره0- پدیده3