1398/08/22 11:07:26

مقاومت برد خانگی را در ثانیه پایانی از دست داد

لیگ برتر فوتسال ایران/ هفته 16
مقاومت البرز3
ارژن شیراز   3
مقاومت برد خانگی را در ثانیه پایانی از دست داد
مزد بازی چشم نواز شاگردان کشاورز تساوی نبود