1397/02/11 14:37:01

مرحله ی نهایی لیگ نوجوانان کشور به میزبانی جاوید کرج از روز شنبه  در زمین چمران آغاز خواهد شد.
جاوید کرج ، شهرداری همدان، وحدت بروجرد، راهیان تبریز، و ملوان نوین انزلی در این رقابت ها حضور دارند

مرحله ی نهایی لیگ نوجوانان کشور به میزبانی جاوید کرج از روز شنبه  در زمین چمران آغاز خواهد شد.
جاوید کرج ، شهرداری همدان، وحدت بروجرد، راهیان تبریز، و ملوان نوین انزلی در این رقابت ها حضور دارند
تیم قهرمان به لیگ برتر کشور صعود خواهد کرد.
با آرزوی موفقیت برای نماینده البرز