1399/12/20 12:37:50

مرحله دوم لیگ مناطق کشور در رده امید ها با حضور نماینده البرز

مرحله دوم لیگ مناطق کشور در رده امید ها با حضور نماینده البرز

مرحله دوم لیگ امیدهای مناطق کشور با حضور ۱۸ تیم به صورت رفت و برگشت و حذفی انجام خواهد شد که گل ریحان البرز نیز در این مسابقات حضور خواهد شد

نماینده البرز در اولین دیدار خود روز دوشنبه ۱۸ اسفند ماه میهمان تیم کامیاران خواهد بود که این دیدار از ساعت ۱۳:۴۵ در ورزشگاه اختصاصی آوالان کردستان انجام خواهد شد