1398/09/09 18:55:37

لیگ دو فوتبال ایران/هفته یازدهم

لیگ دو فوتبال ایران/هفته یازدهم
شهدای بابلسر 2
شهدای رزکان البرز 1
رزکان فرصت نزدیک شدن به بالانشینان جدول را از دست داد.