1398/11/23 10:48:25

قرعه کشی لیگ دسته دوم فوتسال کشور برگزار شد.

قرعه کشی لیگ دسته دوم فوتسال کشور برگزار شد.
 ویستامهر البرز در گروه اول مسابقات قرار گرفت