1397/06/03 11:37:42

صعود امیدهای مقاومت  البرز به لیگ یک کشور

تیم فوتسال اميد مقاومت البرز باكسب دومين برد متوالي در مسابقات لیگ مناطق امید و با توجه به دیگر نتایج بدست آمده سهمیه لیگ یک امید کشور را كسب نمود.
تبريك به جامعه فوتسال استان و باشگاه مقاومت