1399/10/24 13:50:34

شکست سنگین خانگی شاگردان منیعی در هفته نهم جام آزادگان

 

روند ناکامی‌های نماینده البرز ادامه دارد

شکست سنگین خانگی شاگردان منیعی در هفته نهم جام آزادگان

گل ریحان البرز ۰‌ - خیبر خرم آباد ۳

گل های بازی :
جواد نصیر ، مهران احمدی ، ادریس کوچکی(گل به خودی)