1397/04/16 11:57:54

شكست خفيف نماينده البرز در هفته اول مسابقات ليگ برتر فوتسال كشور

شكست خفيف نماينده البرز در هفته اول مسابقات ليگ برتر فوتسال كشور در مقابل گيتي پسند مدعي؛

گیتی پسند اصفهان2- مقاومت البرز 1