1397/08/27 18:02:03

اسامی نفرات برگزیده برای شرکت در ششمین مرحله تمرین انتخابي تيم منتخب فوتسال استان البرز برای حضور در المپياد استعدادهاي برتر کشور اعلام شد.

اسامی نفرات برگزیده برای شرکت در ششمین مرحله تمرین انتخابي تيم منتخب فوتسال استان البرز برای حضور در المپياد استعدادهاي برتر کشور اعلام شد.

 بازيكنان مشروحه زير جهت شركت در ششمین مرحله تمرین انتخابي تيم فوتسال استان البرز برای حضور در المپياد استعدادهاي برتر روز دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت 15:15 در سالن شهدای حصارک (پشت امام زاده محمد جنب بازار روز پردیس)  حضور بهم رسانند و خود را به آقای امید رییسی مربی تیم معرفی نمایند

1-  پوریا خرمن ریز
2-  امیر رضا جوان
3-  ارشیا حقی
4-  مهدی ابراهیمی
5-  محمد زاده حسین
6-  ارشیا یزدی
7-  سینا برغمدي
8-  محمد متین سفلایی
9-  احمد سلگی
10-  امیر مهدی صادق زاده
11-  محسن رمضانی
12-  حسین طارمی
13-  محمد امین کریمی
14-  آرمین اکبری
15-  علی شیرکوهی
16- سينا سلحشور