1398/08/19 13:15:32

 رقابت تيم های فوتسال بانوان قم و بانوان البرز با نتیجه ۴ بر ۲ به سود قم به پایان رسید

 رقابت تيم های فوتسال بانوان قم و بانوان البرز با نتیجه ۴ بر ۲ به سود قم به پایان رسید
جام خوشه چین منطقه یک کشور؛  سالن نشاط کرج