1398/05/07 13:06:54

دیداری دوستانه به مناسبت هشتمین سالگرد فوت مرحوم بابك معصومي اسطوره و كاپيتان البرزي تيم ملي فوتسال

در نشست اعضاي كميته فوتسال هيات فوتبال البرز مقرر شد: با توجه به نزديكي هشتمين سالگرد فوت مرحوم بابك معصومي اسطوره و كاپيتان البرزي تيم ملي فوتسال ، برنامه ريزي هاي لازم براي برگزاري يك ديدار دوستانه با حضور اساطير و بزرگان فوتسال كشور در كرج صورت گرفت.
اين ديدار قرار است با همكاري هيات فوتبال البرر و معاونت فرهنگي ورزشي شهرداري كرج در قالب دو تيم به نام هاي ياران بابك و ملي پوشان قديم در روز شنبه ١٩ مرداد ماه ساعت ٢٠:٠٠ در سالن شهداي شهرداري چهارصد دستگاه برگزار شود