1400/06/29 16:00:17

خانم آتنا لشنی و آقای بهمن آزادگان از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برای قرار گرفتن در لیست بین المللی داوران استان البرز راهی تهران می شوند.

به گزارش رسمی از سوی " فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران " با توجه به انتخاب داوران جهت معرفی لیست بین المللی، خانم آتنا لشنی و آقای بهمن آزادگان برای گذراندن تست آمادگی جسمانی مطابق با معیارهای فیفا، آزمون های دانش داوری، دانش زبان انگلیسی و ویدئو تست در روز جمعه مورخ 1400/7/2 به محل مرکز ملی فوتبال دعوت شدند.

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای هر دو داور شایسته استان البرز.

روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز