1397/05/03 19:39:08

دعوت سه البرزی به اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان ایران

با اعلام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اردوی تیم ملی فوتسال آقایان در رده بزرگسالان از تاریخ ششم مرداد ماه به مدت سه روز در هتل المپیک تهرن برگزار خواهد شد

دعوت سه البرزی به اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان ایران

با اعلام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اردوی تیم ملی فوتسال آقایان در رده بزرگسالان از تاریخ ششم مرداد ماه به مدت سه روز در هتل المپیک تهرن برگزار خواهد شد

علی رحیمی ، محسن محمد زاده و سعید سروری از استان البرز در این اردو حضور خواهند داشت

لازم به توضیح می باشد که استان البرز با سه ملی پوش بیشترین سهم را در دعوت شدگان به تیم ملی فوتسال کشور دارا می باشد