1400/05/19 14:17:27

دعوت از دو بازیکن تیم هیات فوتبال البرز به اردوی تیم ملی بزرگسالن بانوان جهت اعزام به کشور ازبکستان

به گزارش رسمی از سوی فدراسیون فوتبال ، اردوی تیم ملی فوتبال بزرگسالان بانوان از تاریخ1400/5/19 لغایت 1400/5/30در استان تهران برگزار خواهد شد که دربین بازیکنان دعوت شده مریم محمدی و سیده زهرا معصومی بازیکنان تیم فوتبال هیات فوتبال استان البرز در این اردو حضور خواهند داشت،تیم ملی از تاریخ 1400/5/30 لغایت 1400/6/6 جهت شرکت در مسابقات تدارکاتی بین الملی به کشور ازبکستان اعزام خواهند شد.با ارزوی موفقیت برای این دو بانوی ورزشکار

 

روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز