1398/03/13 19:28:33

دعوت از دو البرزی به اولین اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان در سال 98

دعوت از دو البرزی به اولین اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان در سال 98

با اعلام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اولین اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان در سال 98 از روز شنبه 18 خرداد ماه به مدت 5 روز در هتل آکادمی برگزار خواهد شد.
محسن لطفی و علی عابدین از استان البرز در بین دعوت شدگان به این اردو حضور خواهند دشت