1398/04/22 10:45:12

تیم فوتسال پاس محمدشهر از صعود مرحله دوم باز ماند.

تیم فوتسال پاس محمدشهر قهرمان و نماینده البرز در رقابتهای لیگ مناطق در استان اردبیل با قبول شکست 5-3 در دیدار نهایی مرحله اول مقابل میزبان رقابتها از صعود مرحله دوم باز ماند.