1399/05/20 12:59:26

تصويري از حضور آقايان بيك وردي رييس عبدلي دبير و محسن عالمي مسئول دپارتمان مسابقات هيات فوتبال و يوسف سجادي مسئول حراست اداره كل ورزش و جوانان استان بر مراسم مزار اسطوره و مرد با اخلاق فوتسال ایران مرحوم بابك معصومي به مناسبت نهمین سالگرد درگذشت وي

تصويري از حضور آقايان بيك وردي رييس عبدلي دبير و محسن عالمي مسئول دپارتمان مسابقات هيات فوتبال و يوسف سجادي مسئول حراست اداره كل ورزش و جوانان استان بر مراسم مزار اسطوره و مرد با اخلاق فوتسال ایران مرحوم بابك معصومي به مناسبت نهمین سالگرد درگذشت وي