1398/11/27 12:43:06

تالار مهران قهرمان زود هنگام لیگ برتر فوتسال البرز(فصل۹۸)شد.

تالار مهران قهرمان زود هنگام لیگ برتر فوتسال البرز(فصل۹۸)شد.
هایپر خلیج فارس ٥ -البرز شهر جدید ٠
تالار قصرعلی ٣ -سفیر گفتمان ١
ادامه هفته هفتم از دور برگشت لیگ،
یکشنبه ۲۷بهمن سالن انقلاب اسلامی کرج
انصار-تکنو جهان ساعت 18:00
سپهر زیبادشت-جهان بتن ساعت19:30
استراحت هفته:تالار مهران