1397/05/23 17:05:34

برنامه هفته اول مسابقات ليگ بزرگسالان دسته يك فوتسال استان البرز

چهارشنبه ٢٤ مرداد ماه
سالن انقلاب اسلامي كرج :
شهرستانك  -  سفير البرز
 ( ساعت ١٨:٠٠ )

پيام كمالشهر - رسانه ماهدشت
 ( ساعت ١٩:٠٠ )

چكاد - نامداران
 ( ساعت ٢٠:٠٠ )

 

جمعه 26 مرداد ماه

شهباز هشتگرد - آوش

(ساعت 16:30 )