1397/09/17 12:05:11

بازدید از سالن نیکو ماهدشت پیش از شروع بازی پاس ناجا و هایپر شهر

تيم فوتسال پاس ناجا نماينده استان البرز در مسابقات ليگ يك فوتسال كشور در هفته يازدهم در سالن نيكو ماهدشت ميزبان تيم هايپر شهر  بود كه بدين منظور آقاي بيك وردي رييس و محسن عالمي مسئول كميته امنيت هيات فوتبال استان البرز از اين سالن بازديد كردند