1399/11/25 13:11:32

اعزام تیم جوانان مقاومت البرز به مسابقات لیگ یک کشور به میزبانی زابل

 

اعزام تیم جوانان مقاومت البرز به مسابقات لیگ یک کشور به میزبانی زابل

کیوان زکی زاده
امیررضا پیشه ور
حسین ابراهیمی
مجتبی لطفی
امیرمحمد آذریون
امیر محمد خلیلی
امیر مهدی معروفی
فرهان آقامرادی
سینا صدیق پور
هادی جلالی
امیرحسین فروزنده جو
محمد حسین توده خرمن
یوسف بصیر
محمد رضا دهگان
محمد امین معیر
محمد عبداللهی
محمد مهدی رضایی
محمدرضا نوروزی

مربی : بهنام نوفلاح
سرپرست : امیر صبر کن