1397/08/22 17:23:36

اسامی نفرات برگزیده برای شرکت در چهارمین مرحله تمرین انتخابي تيم منتخب فوتسال استان البرز جهت حضور در المپياد استعدادهاي برتر کشور اعلام شد.

اسامی نفرات برگزیده برای شرکت در چهارمین مرحله تمرین انتخابي تيم منتخب فوتسال استان البرز جهت حضور در المپياد استعدادهاي برتر کشور اعلام شد.

بازيكنان مشروحه زير جهت شركت در چهارمین مرحله تمرین انتخابي تيم فوتسال استان البرز جهت حضور در المپياد استعدادهاي برتر روز چهارشنبه 23 آبان 1397 ساعت 13:15 در سالن انقلاب اسلامی واقع در باغستان کرج حضور بهم رسانند :

 

 1. پوریا خرمن ریز
 2. امیر رضا جوان
 3. ارشیا حقی
 4. مهدی ابراهیمی
 5. محمد زاده حسین
 6. ارشیا یزدی
 7. سینا برعمزی
 8. محمد متین سفلایی
 9. احمد سلگی
 10. امیر مهدی صادق زاده
 11. محسن رمضانی
 12. حسین طارمی
 13. محمد امین کریمی
 14. آرمین اکبری
 15. علی شیرکوهی