1396/05/21 14:41:59

چهارمین دوره از فستیوال دختران زیر چهارده سال استان البرز برگزار شد.

ازمشا نائب رئیس هیات فوتبال استان البرز گفت: این دوره از فستیوال فوتبال دختران البرز در حالی برگزار شد که 8 تیم منتخب استانی راس ساعت 9:00 روز شنبه 21 مرداد ماه سال 1396 در مجموعه ورزشی شدیعتی کرج حضور داشتند.

چهارمین دوره از فستیوال دختران زیر چهارده سال استان البرز برگزار شد.

ازمشا نائب رئیس هیات فوتبال استان البرز گفت: این دوره از فستیوال فوتبال دختران البرز در حالی برگزار شد که 8 تیم منتخب استانی راس ساعت 9:00 روز شنبه 21 مرداد ماه سال 1396 در مجموعه ورزشی شدیعتی کرج حضور داشتند.

گفتنی است منتخبین این دوره برای فستیوال کشوری را خانم ها : فائزه قدرتی ،مبینا خلیلی ،روژینا حیدری ،فاطمه فتحی ، ماهک علیرضایی ،النا شریفات ،فاطمه خندان ، مهیا مسلمی ،ستایش پور علیخان ،مهدیس سالاری ، فاطمه رضایی ،شیدا راست پور ،فاطمه منشی پور ، نگین قره گوزلو (ذخیره: در صورت عدم حضور یکی از منتخبین هانیه حاتمی کیا ) تشکیل می دهند.

اعضای کمیته اجرایی و داوران به شرح ذیل اعلام میگردند

در این فستیوال خانم ها مریم بیات عذرا فتوحی ،نسیم پیله ور ،جوانه کاظم زاده ، غزال شریفی ،ناهید خسروانی ، سحر کلوند ،پرستو کرمی با عنوان کمیته اجرایی و خانم ها لشنی ، جافری ، کهن ترابی ، خدا رحمی ، پور احمدی وظیفه داوری را بر عهده داشتند

همچنین مسئولیت برگزاری این فستیوال را خانم بنین ازمشا بر عهده داشتند

منبع: روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز