1399/10/09 14:11:37

پیروزی ارزشمند برای نماینده البرز در هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور

 

پیروزی ارزشمند برای نماینده البرز در هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور

گل ریحان البرز ۱ - بادران تهران ۰

گل : نیما داغستانی (دقیقه ۱+۴۵)