1397/12/25 19:16:31

پيروزي خانگي گل ريحان و توقف صدرنشينان اين تيم را به صعود اميدوار كرد

هفته بيست و هشتم ليگ دسته اول فوتبال كشور
 (جام آزادگان)

پيروزي خانگي گل ريحان و توقف صدرنشينان اين تيم را به صعود اميدوار كرد

گل ريحان البرز ٣ - ملوان بندر انزلي ١

گلهاي گل ريحان: شهريار مغانلو ،مهدي نيايش پور ،مهرداد رضايي