1396/11/21 16:59:48

پنجمین هفته از مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان البرز  در روز پنجشنبه مورخ ٩۶/١١/١٩ در سالن انقلاب برگزار گردید.

نتایج هفته پنجم به شرح ذیل میباشد:

پنجمین هفته از مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان البرز  در روز پنجشنبه مورخ ٩۶/١١/١٩ در سالن انقلاب برگزار گردید.

نتایج هفته پنجم به شرح ذیل میباشد:

ستارگان بهار البرز ۱ _ ۱ طاها

سورنا ۰ _ ۵ یوزهای ایرانی

آرمان فردای البرز ۰ _ ۳ استقلال

سروین ۰ _ ۲ موبایل ۹۹ ماهدشت

داوران این هفته از مسابقات خانم ها:

یحیی پور،کهن ترابی،غیاثوند،پور احمدی
اسماعیل زاده،تاریخی
ناظر داوری: سرکارخانم یدی
سرپرست فنی:بیات