1397/07/04 19:52:32

پنجمين روز از نمايشگاه دست آوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي

پنجمين روز از نمايشگاه دست آوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي
از غرفه هيات فوتبال استان البرز ديدن فرماييد
چهارشنبه ٤ شهريور
ساعت ١٦ الي ٢٢:٠٠
حصارك بلوار خوارزمي اردوگاه لشگر