1399/04/11 12:54:21

ورود بدون ماسك به ساختمان هيات فوتبال ممنوع است

ورود بدون ماسك به ساختمان هيات فوتبال ممنوع است
با توجه به افزايش شيوع ويروس مرگبار كرونا و الزام رعايت پروتكل هاي بهداشتي و  استفاده از ماسك ، به اطلاع مراجعين محترم هيات فوتبال استان البرز مي رساند ، از پذيرش شما بدون ماسك به داخل ساختمان اين هيات جلوگيري خواهد شد.
در همين راستا از مراجعين محترم درخواست مي شود براي حفظ سلامتي خود و ديگران و اجرايي شدن صد درصدي دستورات ستاد مقابله با كرونا همكاري لازم را داشته و براي انجام امور اداري با استفاده از ماسك به ساختمان اين هيات مراجعه نماييد
در غير اين صورت از پذيرش شما معذوريم.