1399/10/20 12:55:43

هیات فوتبال استان البرز برگزار می‌کند

 

اولین دوره مسابقات فوتبال جام حرف و مشاغل استان البرز

زمان بهمن و اسفند ۱۳۹۹

 مکان ورزشگاه شریعتی کرج