1399/12/02 12:34:13

همایش برترین مربیان کشور با حضور بیک وردی رییس هیات فوتبال استان و برترین مربیان استان البرز توسط کانون صنفی مربیان کشور برگزار شد

همایش برترین مربیان کشور با حضور بیک وردی رییس هیات فوتبال استان و برترین مربیان استان البرز توسط کانون صنفی مربیان کشور برگزار شد

در این مراسم از آقای عباس مشایخی رییس کانون صنفی مربیان البرز و مجید دودانگه ، فرهاد داداشی ، فرهاد کشاورز ، پرستو کرمی و دیگر مربیان مربیان برتر استان در سال 97 تجلیل شد