1396/05/28 14:06:19

هفته ششم از دور برگشت  مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان البرز در روز پنجشنبه مورخ ٩۶/۵/٢۶ در سالن انقلاب برگزار گردید.
نتایج به شرح ذیل میباشد:

هفته ششم از دور برگشت  مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان البرز در روز پنجشنبه مورخ ٩۶/۵/٢۶ در سالن انقلاب برگزار گردید.
نتایج به شرح ذیل میباشد:


نشاط 3      تالار مهران  1

کلینیک پارس 4     آروین  2

طاها  3       بهار البرز 1

  
 داوران این هفته خانم ها :
 یدی, لشنی ,یحیی پور, غیاثوند,خدارحمی,کهن ترابی,دانشمندپور,پوراحمدی
سرپرست مسابقات خانم مريم بيات