1396/04/26 16:44:25

هفته اول از دور برگشت  مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان البرز در روز پنجشنبه مورخه 96/4/22در سالن انقلاب برگزار گردید

هفته اول از دور برگشت  مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان البرز در روز پنجشنبه مورخه 96/4/22در سالن انقلاب برگزار گردید.نتایج به شرح ذیل میباشد:
باران  0      طاها 3
نشاط  1    شهاب نارنجی پوش 5
کلینیک پارس فردیس 6 تالار مهران ماهدشت  0

آروین   0      البرز شهر جدید  0

 داوران این هفته خانم ها :
مارال حاج رسول.ملیکا تاریخی.معصومه جافری.سمیه یدی.مرضیه اسماعیل زاده.مارال حاج رسول.مونایحیی پور.پریسا دانشمند پور
سرپرست داوران نسیم پیله ور
سرپرست فنی مرضیه بخشی