1398/06/03 08:40:40

نيم فصل ليگ نوجوانان فوتبال استان البرز

• اطلاعيه کمیته مسابقات هيات فوتبال استان البرز

• قابل توجه تيم هاي حاضر در مسابقات لیگ #نوجوانان_استان البرز

• به اطلاع مي رساند نيم فصل مسابقات ذکر شده از تاریخ ٩٨/٦/٣ الی ٩٨/٦/١٠ مي باشد
• لذا تیم های حاضر می توانند نسبت به تكميل مدارك و با افزودن بازيكنان جديد (در صورت داشتن شرايط لازم ) در تاريخ فوق الذكر اقدام نمايند.

• بديهي است خارج از تاريخ مذكور مدارك تيم هابه هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد.