1398/06/03 08:43:46

نيم فصل ليگ جوانان فوتبال استان البرز

• اطلاعيه کمیته مسابقات هيات فوتبال استان البرز

•  قابل توجه تيم هاي حاضر در مسابقات لیگ #جوانان_استان البرز

• به اطلاع مي رساند نيم فصل مسابقات ذکر شده از تاریخ ٩٨/٦/٢ الی ٩٨/٦/١٢ مي باشد
• لذا تیم های حاضر می توانند نسبت به تكميل مدارك و با افزودن بازيكنان جديد (در صورت داشتن شرايط لازم ) در تاريخ فوق الذكر اقدام نمايند.

• بديهي است خارج از تاريخ مذكور مدارك تيم هابه هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد.
•