1396/05/15 15:53:15

اولین جلسه هماهنگی دیدار دوستانه تیم ملی نوجوانان ایران و سوریه د مرکز ملی فوتبال با حضور آقای ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال و سرپرست مرکز ملی فوتبال و همچنین آقای مشایخی و یمینی ،رئیس و نائب رئیس هیات فوتبال استان البرز برگزار گردید.

اولین جلسه هماهنگی دیدار دوستانه تیم ملی نوجوانان ایران و سوریه د مرکز ملی فوتبال با حضور آقای ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال و سرپرست مرکز ملی فوتبال و همچنین آقای مشایخی و یمینی ،رئیس و نائب رئیس هیات فوتبال استان البرز برگزار گردید.
در این جلسه آقایان  حسینی ریاست حراست فدزاسیون ، آزاد  دبیر کل جوانان و پایه و همچنین آقایان زمان آبادی ، مرادی ،دکتر خانلری ،صدیقی و سرکار خانم هیراد حضور داشتند
این دیدار شهریور ماه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد