1398/11/06 12:31:10

نشست مشترك هيات فوتبال و كانون صنفي مربيان فوتبال استان البرز  با حضور عباس مشايخي رييس كانون و عبدلي دبير هيات فوتبال البرز برگزار شد

نشست مشترك هيات فوتبال و كانون صنفي مربيان فوتبال استان البرز  با حضور عباس مشايخي رييس كانون و عبدلي دبير هيات فوتبال البرز برگزار شد
گفتني است اين نشست در خصوص آخرين هماهنگي ها براي برگزاري مراسم تجليل از مربيان برتر فوتبال،فوتسال و فوتبال ساحلي استان در سال ٩٧  انجام شد
اين مراسم قرار است در تاريخ ١٣ بهمن ماه برگزار شود