1396/09/08 18:05:13

نشست مسئولين هيات فوتبال استان البرز و روساي هيات هاي فوتبال شهرستان ها

نشست مسئولين هيات فوتبال استان البرز و روساي هيات هاي فوتبال شهرستان هاي تابعه استان البرز امروز سه شنبه ٧ آذر ماه در ساختمان هیات فوتبال استان البرز برگزار گردید