1400/07/18 22:54:48

داوران بانوی البرزی رشته فوتبال به مانند داوران بانوی البرزی فوتسال از آزمون آمادگی جسمانی پیش فصل سربلند بیرون آمدند.

به گزارش " روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز " هر 5 داور بانوی البرزی خانم ها فاطمه نصرالهی، مهناز ذکایی، آتنا لَشنی، فاطمه صالح آبادی و الهه سینکایی که در سمینار پیش فصل داوران بانوان فوتبال کشور حضور دارند، توانستند با موفقیت تست های آمادگی جسمانی پیش فصل را سپری کنند.

گفتنی است این سمینار پیش فصل از تاریخ 1400/7/17 لغایت 1400/7/20 در مجتمع دشت بهشت استان البرز برگزار می شود که آقای عبدلی دبیر هیات فوتبال استان البرز به همراه خانم دکتر پیله ور نائب رییس بانوان هیات فوتبال استان البرز، آقای عبدی رییس کمیته داوران هیات فوتبال استان البرز و برخی دیگر از اعضای هیات فوتبال استان البرز نیز در مراسم افتتاحیه این سمینار حضور به عمل آوردند و برای هر 5 بانوی شایسته استان آرزوی موفقیت نمودند.