1397/02/05 01:40:51


‎منصور بيك وردي با كسب ١١ راي موافق از مجموع ٢١ راي مجمع به عنوان رياست جديد هيات فوتبال استان البرز براي يك دوره ٤ ساله انتخاب گرديد


‎منصور بيك وردي با كسب ١١ راي موافق از مجموع ٢١ راي مجمع به عنوان رياست جديد هيات فوتبال استان البرز براي يك دوره ٤ ساله انتخاب گرديد
اين انتخابات كه ظهر روز سه شنبه ٤ ارديبهشت و با حضور تاج رياست فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ،غفراني مدير كل ورزش جوانان ،طالقاني رياست امور مجامع فدراسيون ،اعضاء مجمع و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات اداره كل ورش و جوانان استان البرز برگزار گرديد سر انجام به سود منصور بيك وردي دبير سابق هيات فوتبال استان پايان يافت
همچنين نادر ايزدبين ديگر رقيب انتخاباتي منصور بيك وردي با توجه به انصراف دو كانديداي ديگر ( آقايان حشمتي و افشاري ) موفق به كس ١٠ راي موافق شد
رياست جديد هيات فوتبال در مصاحبه اي كه با اصحاب رسانه انجام داد افزود :
‎اميدوارم بتوانم باعث رشد فوتبال استان البرز و كشور عزيزم ايران باشم
‎با توجه به سوابق اجرايي بنده در فوتبال استان ، شناخت كاملي از مشكلات فوتبال استان دارم
‎هيات فوتبال نياز به خون تازه دارد و با استفاده از نيروي جوان و تحصيل كرده جان تازه اي به هيات فوتبال خواهيم بخشيد