1399/07/30 13:25:16

مسابقات روز چهارشنبه تحت عنوان یشکسوت فقید فوتبال استان البرز " مرحوم محمود گيشويي"

با اعلام کمیته مسابقات و به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش ، کلیه مسابقات روز چهار شنبه ٣٠ مهر ماه تحت عنوان پیشکسوت فقید فوتبال استان البرز " مرحوم محمود گيشويي" نامگذاری شد.